Wokalistki z Trio Medieval nie wyglądają na pochodzące ze Średniowiecza, ale ich śpiew jest bardzo przekonywujący. Wspaniała płyta z muzyką poświęconą Najświętszej Maryi Pannie – „A Worcester Ladymass” (ECM 2011).

Salve sancta parens
Kyrie
Gloria
Munda Maria
Sponsa rectoris omnium
O sponsa Dei electa
O Maria virgo pia
Benedicta / Virgo Dei genitrix
Credo
Felix namque
Salve rosa florum
Grata iuvencula
Inviolata integra mater
De supernis sedibus
Dulciflua tua memoria
Sanctus
Agnus Dei
Beata viscera
Alma Dei genitrix
Benedicamus Domino

Posłuchaj